Rejestracja / informacja: +48 83 371 22 22 od poniedziałku do piątku 08:00 - 18:00

Poznaj Empatię

To przychodnia inna niż wszystkie - możesz nam zaufać

Nazwa projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Drelowie i Szóstce Beata Leszczuk poprzez wprowadzenie innowacji oraz dywersyfikację usług

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu nr RPLU.01.02.00-06-920/12

Celem projektu jest ułatwienie dostępności do usług medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum medycznego w Międzyrzecu Podlaskim. Usługi medyczne będą udzielane i wykonywane na najwyższym poziomie, przez wykwalifikowana kadrę medyczną, zgodnie ze współczesnymi standardami. W wyniku realizacji projektu powstanie przychodnia umożliwiający skorzystanie z bogatej oferty świadczeń medycznych w ramach nowopowstałej przychodnia. W związku z tym niezbędny jest zakup prac budowlanych w celu wybudowania na działce w Międzyrzecu Podlaskim, będącej własnością Wnioskodawcy, nowoczesnego Centrum zdrowia, zakup środków trwałych – wyposażenie gabinetów w podstawowy oraz innowacyjny sprzęt medyczny, który zostanie wykorzystany w podstawowej opiece lekarskiej i innych dziedzinach medycyny rzadko dotąd wykorzystywany w pozaszpitalnych placówkach ochrony zdrowia (innowacja w świadczeniu usług) oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci
specjalistycznych oprogramowań.

EnelMed

Centrum Medyczne Empatia

ul. Partyzantów 47
21-560 Międzyrzec Podlaski

+48 83 371 22 22+48 83 351 02 20+48 505 432 038rejestracja@cmempatia.pl 

Ośrodek Zdrowia w Drelowie

ul. Szkolna 10
21-570 Drelów

+48 83 372 00 14+48 798 563 978drelow@cmempatia.pl

Ośrodek Zdrowia w Szóstce

ul. Szóstka 55
21-570 Drelów

+48 83 372 11 66 rejestracja@cmempatia.pl

Pacjentom zapewniamy

  • Wi-fi
  • Parking
  • Kącik zabaw dla dzieci
  • Obiekt klimatyzowany
  • Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Program regionalny