Rejestracja / informacja: +48 83 371 22 22 od poniedziałku do piątku 08:00 - 18:00

Porady specjalistów

Porada chirurga naczyniowego 200 pln
Porada chirurga naczyniowego + USG Doppler (jedna kończyna) 250 pln
Porada chirurga naczyniowego + USG Doppler (dwie kończyny) 300 pln
Porada chirurga naczyniowego + USG Doppler tętnic szyjnych  250 pln
Porada endokrynologa 120 pln

Porada gastrologa

200 pln
Porada kardiologa 180 pln
Porada kardiologa + ECHO SERCA (USG) 300 pln
Porada kardiologa + Holter EKG

300 pln

Porada kardiologa + Holter RR (ciśnieniowy) 280 pln
Porada ortopedy 150 pln
Porada pulmunologa 180 pln
Porada reumatologa 200 pln
Porada urologa

160 pln

 

 

Poradnia USG

USG jamy brzusznej i miednicy mniejszej 130 pln
USG układu moczowego z oceną gruczołu krokowego oraz oceną zalegania moczu przed i po mikcji 130 pln
USG węzłów chłonnych  
 • węzły chłonne szyjne
130 pln
 • pachowe
130 pln
 • pachwinowe
130 pln
 • inne (jeżeli są wyczuwalne)
130 pln
USG szyi 170 pln
USG tarczycy 130 pln
USG ślinianek 130 pln
USG piersi z kwalifikacją do BACC/Biopsji grubo igłowej/ MMRTG/RM i USG sutków 150 pln
USG jąder (moszny) 150 pln
USG tkanek miękkich 130 pln
Badanie USG metodą Dopplera tętnic szyjnych 170 pln
Badanie USG tętnic kończyn górnych, dolnych metodą Dopplera  
 • jedna kończyna
170 pln
 • dwie kończyny 
300 pln
Badanie USG naczyń żylnych metodą Dopplera (ocena "żylaków", wydolności zastawek i perforatorów powierzchownych i głębokich oraz perforatorów kończyn dolnych)  
 • jedna kończyna
170 pln
 • dwie kończyny
300 pln
Badanie USG metodą Dopplera jamy brzusznej, miednicy mniejszej 160 pln
Badanie USG stawów i ścięgien ( 1 staw/1 ścięgno) 130 pln
ECHO SERCA (Kardiolog) 180 pln

 

Poradnia ginekologiczno - położnicza

 • Lek. med. Grzegorz Duszyński:
Wizyta lekarska ginekologiczna 250 pln
Wizyta lekarska ginekologiczna z badaniem USG  250 pln
Wizyta położnicza (ciąża)  250 pln
Wizyta położnicza + USG referencyjne 11 - 14 tydzień ciąży 300 pln
Wizyta położnicza + USG referencyjne 18 - 22 tydzień ciąży 300 pln
Cytologia cienkowarstwowa 100 pln
Badanie HPV DNA (24 typów) + Cytologia płynna LBC 225 pln
Badanie HPV z  cytologii płynnej (24 genotypy) -  do 4 tyg. od badania cytologicznego 180 pln
Cytologia płynna LBC +  CINtek Plus P16/Ki67 270 pln
CINtek Plus P16/Ki67  (badanie możliwe do oceny na podstawie wykonanego wcześniej badania cytologicznego w technologii płynnej LBC) 230 pln
Wizyta recepturowa 50 pln
Założenie wkładki domacicznej  600 pln
Usunięcie wkładki antykoncepcyjnej  150 pln
   
PAKIETY BADAŃ GINEKOLOGICZNYCH :   
Wizyta lekarska ginekologiczna  + USG + cytologia płynna LBC  350 pln
Wizyta lekarska ginekologiczna  + USG + cytologia cienkowarstwoa + HPV DNA (24 typów) 480 pln
Wizyta lekarska ginekologiczna + Cytologia płynna LBC +  CINtek Plus P16/Ki67 520 pln

Pozostałe konsultacje i badania

Badanie lekarza rodzinnego (pacjent prywatny, nieubezpieczony) 100 pln
Badanie kierowców kat. A, B, C, C+E, D, D+E  200 pln
Badanie laboratoryjne wg cennika laboratorium LUXMED

Holter ciśnieniowy - wydruk bez interpretacji 

100 pln
Holter RR (ciśnieniowy) - opis spec. Kardiolog (czas oczekiwania do uzgodnienia) 100 pln
Holter EKG  - wydruk badania do interpretacji 150 pln

Holter EKG z opisem spec. Kardiologa (czas oczekiwania do uzgodnienia)

150 pln
Spirometria  50 pln
EKG 50 pln
EKG z opisem (Kardiolog) 75 pln
Badanie poziomu cukru 5 pln
Pobranie wyników w domu pacjenta  40 pln (na terenie Międzyrzeca Podlaskiego)
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej, wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym  11,31 pln
Jedna strona kopii dokumentacji medycznej  0,39 pln
Dokumentacja na nośniku elektronicznym 2,26 pln
Zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta od maja 2019 roku udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest BEZPŁATNIE. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy.   
EnelMed

Centrum Medyczne Empatia

ul. Partyzantów 47
21-560 Międzyrzec Podlaski

+48 83 371 22 22+48 83 351 02 20+48 505 432 038rejestracja@cmempatia.pl 

Ośrodek Zdrowia w Drelowie

ul. Szkolna 10
21-570 Drelów

+48 83 372 00 14+48 798 563 978drelow@cmempatia.pl

Ośrodek Zdrowia w Szóstce

ul. Szóstka 55
21-570 Drelów

+48 83 372 11 66 rejestracja@cmempatia.pl

Pacjentom zapewniamy

 • Wi-fi
 • Parking
 • Kącik zabaw dla dzieci
 • Obiekt klimatyzowany
 • Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Program regionalny