Rejestracja / informacja: +48 83 371 22 22 od poniedziałku do piątku 08:00 - 18:00

REGULAMIN

Regulamin przyznawania i użytkowania Karty Podarunkowej/VOUCHER w Przychodni Centrum Medycznego Empatia

​1. W przypadku użycia w niniejszym Regulaminie poniższych terminów będą one miały następujące znaczenie:

Wystawca Karty Podarunkowej :

Wystawcą Karty Podarunkowej/VOUCHERA jest Centrum Medyczne Empatia Beata Leszczuk z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim (21-560) przy ul. Partyzantów 47, posiadająca NIP 538-129-48-04, REGON 030817841

Karta Podarunkowa/Voucher – Karta wydawana przez Wystawcę na określony Pakiet lub kwotę uprawniającą dowolnego Użytkownika do skorzystania z usług Przychodni do wysokości kwoty określonej na Karcie.

Przychodnia – Przychodnią, w której można zrealizować Karty jest Centrum Medyczne Empatia Beata Leszczuk z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim (21-560) przy ul. Partyzantów 47

Usługi medyczne – usługi świadczone przez Przychodnię lub podmioty współpracujące. Pakiet – zestaw usług medycznych realizowany w ramach wykupionej usługi medycznej.

2.  Karta Podarunkowa/Voucher podarunkowy Centrum Medycznego Empatia mają wartości kwotowe.

3.  Voucher podarunkowy nie posiada określonego terminu ważności.

4.  Voucher podarunkowy może być wykorzystany stacjonarnie na usługi medyczne oferowane przez Centrum Medyczne Empatia.

5.  Voucher podarunkowy obowiązuje na wszystkie usługi medyczne Centrum Medycznego Empatia.

6.  Voucher podarunkowy jest generowany indywidualnie, przypisany do osoby i nie może być przedmiotem handlu.

7.  Voucher podarunkowy może być wykorzystany w całości lub częściach. Jeżeli wartość usługi jest niższa niż wartość vouchera podarunkowego, to pozostała wartość vouchera może być wykorzystywana na inną usługę lub pozostała wartość vouchera może zostać przepisana na kolejny jego egzemplarz. Jeżeli wartość usługi jest wyższa niż wartość vouchera, pozostała kwota pozostaje do opłacenia.

8.  Voucher podarunkowy w celu wykorzystania należy przekazać obsłudze Rejestracji przed realizacją każdej usługi, którą obejmuje Karta Podarunkowa

9.  Karta umożliwia realizację świadczeń zdrowotnych za określoną z góry kwotę. Szczegółowy zakres poszczególnych Pakietów dostępny jest w recepcji Przychodni oraz na stronie www.cmempatia.pl

10. Voucher podarunkowy ważny jest tylko wówczas, jeśli posiada pieczątkę Centrum Medycznego Empatia wraz z podpisem pracownika rejestracji wydającego go Klientowi.

11. Voucher podarunkowy nie może zostać wymieniony na środki pieniężne.

12. W momencie niewykorzystania lub zrezygnowania z jednej lub kilku usług z Pakietu Osoba Uprawniona nie ma prawa żądać zwrotu środków pieniężnych.

13. Usługi medyczne w ramach Karty wykonywane będą przez personel medyczny Przychodni i podmioty współpracujące.

14. W przypadku utraty, zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Wystawca nie wydaje duplikatu Karty Podarunkowej/VOUCHER.

15. Obsług rejestracji może odmówić realizacji usługi w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności vouchera podarunkowego.

16. Obsługa rejestracji może odmówić realizacji usługi w przypadku, gdy voucher został użyty niezgodnie z regulaminem.

17. Wykorzystując voucher w procesie zamówienia użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.

18. Postanowienia końcowe:

  1. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie www.cmempatia.pl
  2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
  3. Przychodnia ma prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny.
  4. Przez zakup Karty Podarunkowej/VOUCHER Osoba Uprawniona oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. 
EnelMed

Centrum Medyczne Empatia

ul. Partyzantów 47
21-560 Międzyrzec Podlaski

+48 83 371 22 22+48 83 351 02 20+48 505 432 038rejestracja@cmempatia.pl 

Ośrodek Zdrowia w Drelowie

ul. Szkolna 10
21-570 Drelów

+48 83 372 00 14+48 798 563 978drelow@cmempatia.pl

Ośrodek Zdrowia w Szóstce

ul. Szóstka 55
21-570 Drelów

+48 83 372 11 66 rejestracja@cmempatia.pl

Pacjentom zapewniamy

  • Wi-fi
  • Parking
  • Kącik zabaw dla dzieci
  • Obiekt klimatyzowany
  • Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Program regionalny