Rejestracja / informacja: +48 83 371 22 22 od poniedziałku do piątku 08:00 - 18:00

Poznaj Empatię

To przychodnia inna niż wszystkie - możesz nam zaufać

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

2017-10-11

ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie nocnej opieki.
Świadczenia zdrowotne realizowane są w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:
 w warunkach ambulatoryjnych,
 telefonicznie,
 a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

W dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni powszednie w godz. 18.00 – 8.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.
Każdy ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam gdzie ma najbliżej. W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:
 nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
 zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej:
 zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp. 
 zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy 
Pogotowia ratunkowego – 112 lub 999.

EnelMed

Centrum Medyczne Empatia

ul. Partyzantów 47
21-560 Międzyrzec Podlaski

+48 83 371 22 22+48 83 351 02 20+48 505 432 038rejestracja@cmempatia.pl 

Ośrodek Zdrowia w Drelowie

ul. Szkolna 10
21-570 Drelów

+48 83 372 00 14+48 798 563 978drelow@cmempatia.pl

Ośrodek Zdrowia w Szóstce

ul. Szóstka 55
21-570 Drelów

+48 83 372 11 66 rejestracja@cmempatia.pl

Pacjentom zapewniamy

  • Wi-fi
  • Parking
  • Kącik zabaw dla dzieci
  • Obiekt klimatyzowany
  • Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Program regionalny